Terma & Syarat

Anda adalah dinasihatkan supaya membaca dengan teliti syarat-syarat dan terma-terma tambahan ini sebelum bersetuju untuk melanggani pakej percutian KembaraSufi Travel & Tours Sdn Bhd (KSTTSB). Syarat-syarat dan terma-terma ini adalah tambahan kepada peruntukan terma dan syarat didalam Jadual Keempat Akta Industri Pelancongan 1992.

Ianya tidak mengurangkan kuat kuasa peruntukan Jadual Keempat Akta Industri Pelancongan 1992 dan dimana terdapat sebarang percanggahan, terma dan syarat didalam Jadual Keempat Akta Industri Pelancongan 1992 adalah terpakai. Sekiranya anda membuat tempahan dan membayar deposit untuk melanggani pakej percutian KSTTSB, anda telah terikat melalui kontrak dengan pihak KSTTSB. Ia menandakan bahawa anda telah bersetuju dengan semua terma dan syarat KSTTSB.

1. Cara Membuat Tempahan

 • Pembayaran dibuat dalam tiga (3) peringkat iaitu deposit pertama, deposit kedua (2ndpayment) dan pembayaran penuh (fullpayment).
 • Anda perlu menghubungi pihak kami terlebih dahulu sebelum membuat tempahan untuk mengetahui kekosongan seat dan tarikh trip yang masih dibuka.
 • Deposit diperlukan untuk membuat Tempahan tanpa membuat bayaran deposit tidak akan diproses dan tidak akan menyimpan seats tanpa sebarang tempahan dan bayaran mencukupi.
 • Butiran anda perlu dihantar segera kepada pihak kami setelah tempahan telah dibuat.
 • Deposit bagi pakej melebihi RM5000 keatas adalah RM1000 dan deposit kedua RM2000 perlu dibuat setelah dua (2) bulan dari tarikh pembayaran deposit pertama.
 • Bagi pakej bawah RM5000 deposit adalah RM500 dan deposit kedua RM1000 setelah dua (2) bulan dari pembayaran deposit pertama.
 • Pakej yang bergantung pada harga tiket penerbangan semasa, deposit adalah bergantung pada harga tiket penerbangan semasa.
 • Bayaran penuh perlu dibuat empat puluh lima (45) hari sebelum trip berlepas. Jika anda gagal menjelaskan bayaran pada waktu yang ditetapkan tanpa sebarang notis, pihak kami berhak untuk membatalkan perjalanan & caj penalty akan dikenakan.
 • Sekiranya tempahan dibuat kurang dari enam puluh (60) hari sebelum trip. Anda perlu membuat terus bayaran penuh.
 • Anda mestilah menjelaskan deposit tempahan pada waktu dan jumlah yang telah ditetapkan, jika terlewat harga pakej yang ditawarkan mungkin akan berubah berdasarkan harga tiket penerbangan semasa.
 • Bukti resit pembayaran haruslah ditulis nama, no kad pengenalan, & tarikh trip diatasnya sebelum diserahkan kepada pihak kami.
 • Tempahan dan pembayaran deposit yang telah dibuat menandakan persetujuan dan menjadi bukti muktamad bahawa anda telah bersetuju dengan semua terma dan syarat syarikat kami.

2. Ketepatan Butiran Atau Maklumat Peribadi Semasa Penempahan Pakej

 • Semasa penempahan pakej, semua butiran yang anda beri kepada KSTTSB adalah maklumat yang akan diguna pakai oleh syarikat bagi menyempurnakan pakej yang anda.
 • Anda dikehendaki menyemak semula butiran / maklumat peribadi sendiri sebelum membuat pembayaran deposit dan sekiranya tiada pembetulan dibuat, semua maklumat diberi adalah dianggap benar dan muktamad.
 • KSTTSB tidak boleh dipertanggungjawabkan bagi sebarang kejadian atau masalah yang timbul akibat dari kesilapan butiran atau maklumat peribadi yang anda beri.
 • Anda adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengisytiharkan tahap kesihatan anda sebelum membuat pembayaran.
 • KSTTSB berhak untuk menolak tempahan anda sekiranya tahap kesihatan anda didapati membahayakan kesihatan dan keselamatan diri sendiri atau mengurangkan keselesaan atau keseronokan anggota lain didalam kumpulan pelancongan.
 • Sekiranya anda memerlukan bantuan disebabkan oleh tahap kesihatan anda, anda diwajibkan membawa ahli keluarga lain untuk membantu anda sepanjang perjalanan dan membawa sendiri peralatan bantuan seperti kerusi roda dan ubat-ubatan sendiri.
 • KSTTSB tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk menjaga anda secara peribadi atau memberikan ubat-ubatan sekiranya anda sakit.
 • Sekiranya keadaan anda memerlukan penjagaan secara peribadi, KSTTSB berhak mengenakan bayaran tambahan kepada anda bagi mengupah pihak ketiga untuk menjaga anda.

3. Pengesahan Maklumat Serta Butiran Pakej Yang Betul

 • Anda dikehendaki menyemak maklumat mengenai pakej yang ditempah sebelum membuat pembayaran deposit termasuk harga pakej, tarikh penerbangan (pergi & balik) dan waktu berlepas dan ketibaan, pakej yang dipilih termasuk hotel penginapan dan jenis bilik yang dipilih dan lain-lain maklumat seperti yang tertera pada resit pembayaran dan/atau surat pengesahan.
 • Anda adalah dianggap telah bersetuju dengan semua maklumat didalam resit atau surat pengesahan dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang risiko atau kos tambahan pada pakej anda sekiranya anda gagal melaporkan sebarang kesilapan atau peninggalan didalam butiran pakej anda dalam tempoh 24 jam dari tarikh resit atau surat pengesahan dikeluarkan.

4. Pembayaran Pakej

 • KSTTSB hanya menerima pembayaran secara tunai, drafbank atau cek persendirian dan kad kredit melalui terminal dicawangan yang tertentu sahaja.
 • KSTTSB berhak menahan penempahan pakej anda sehingga penunaian bayaran deposit melalui drafbank atau cek persendirian anda.
 • KSTTSB tidak bertanggungjawab sekiranya pakej yang anda tempeh telah habis dijual akibat kelewatan penunaian drafbank atau cek persendirian anda.
 • Bagi pembayaran pakej yang kurang dari 7hari bekerja sebelum tarikh penerbangan, KSTTSB berhak untuk menolak pembayaran secara cek persendirian dan sekiranya tiada pembayaran pakej secara tunai dibuat, boleh mengakibatkan pakej anda terbatal secara automatic dan mana-mana bayaran pakej yang telah dibayar dilucut hak mengikut Jadual Keempat Akta Industri Pelancongan 1992, tetapi sekiranya anda memaklumkan terlebih dahulu kepada pihak kami, kami akan mempertimbangkan permohonan.
 • Resit bayaran hendaklah disimpan bagi tujuan rujukan dan bukti pembayaran berkaitan semua urusan dengan KSTTSB.

5. Pembayaran Pakej

 • Tipping adalah bayaran untuk pemandu pelancon (TourGuide) dan pemandu kenderaan (Driver).
 • Insuran perjalanan tidak termasuk dalam pakej Peserta digalakkan mengambil insuran perjalanan dengan mana-mana ejen insuran. Pihak kami juga boleh menguruskan insuran perjalanan  tersebut (Harga mengikut jenis pakej dan destinasi yang diambil).
 • Tiket bayaran masuk tempat lawatan tidak termasuk didalam pakej, kecuali yang telah (Bayaran masuk adalah pilihan peserta).
 • Bayaran tambahan akan dikenakan untuk trip pada waktu puncak ‘peak season’ (bergantung kepada keadaan semasa).
 • Caj untuk bilik seorang (single room) akan dikenakan untuk tempahan sepanjang trip.

6. Pengangkutan

 • Pergerakan peserta dari satu destinasi kesatu destinasi adalah dengan menaiki bas, minibas, van dan lain-lain bergantung pada pakej KSTTSB.
 • Jenis penerbangan (airlines) bergantung pada keadaan semasa yang bersesuaian dengan harga Sebarang perubahan pihak kami akan maklumkan kemudian. (Mahan Air, Oman Air, Air Asia, Saudi Air, Qatar Airways, Turkish Airlines, Emirates Airlines, Thai Airways, KLM Airlines, Malaysia Airlines dan lain-lain).
 • Berat bagasi yang telah disediakan ialah diantara 20-30Kg mengikut jenis penerbangan yang telah Berat bagasi hand-carry ialah hanya 7Kg. Jika berat bagasi peserta melebihi seperti yang ditetapkan syarikat mengikut pakej, peserta perlu membayar lebihan berat bagasi kepada pihak penerbangan. Pihak syarikat pelancongan tidak akan bertanggungjawab atas lebihan bagasi peserta.Pakej anda adalah termasuk tiket penerbangan dari KLIA/KLIA2 kedestinasi yang dituju sahaja tetapi tidak termasuk tiket penerbangan domestic ke KLIA/KLIA2. Walaupun surat pengesahan berserta jadual penerbangan anda telah dicetak, jadual tersebut masih tertakluk kepada pindaan oleh syarikat penerbangan.
 • Sekiranya berlaku sebarang perubahan atau pindaan jadual penerbangan, KSTTSB tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk menanggung sebarang ganti rugi termasuk bayaran perubahan tiket domestik, hotel tambahan atau lain-lain kesusahan akibat dari pindaan tersebut.
 • KSTTSB juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan gantirugi, yang timbul akibat dari pertukaran jadual, kelewatan, pembatalan, missed connection, masalah mekanikal, cuaca buruk, penyusunan semula tempat duduk didalam penerbangan, kehilangan / kelewatan bagasi, kelewatan pemeriksaan imigresen dan/atau penolakan menaiki penerbangan oleh syarikat penerbangan.

7. Pembatalan & Pertukaran Pakej

 • Sebarang pembatalan atau petukaran pakej/tarikh hendaklah secara bertulis atau email sahaja kepada staff kami mengikut pakej masing-masing bagi mengelakkan salah faham. Sila sertakan juga surat kematian, surat doctor atau dokumen sokongan. (Jika berkaitan).
 • Jika pembatalan pakej dibuat atas tindakan dan sebab persendirian, anda tertakluk kepada semua terma dan syarat yang telah ditetapkan.
 • Jika KSTTSB menerima notis untuk pembatalan tempahan/penukaran pakej 45 hari atau lebih sebelum tarikh berlepas, fi pentadbiran minimum sebanyak RM50.00 atau 2% daripada pakej pelancongan (mengikut yang lebih tinggi) seorang akan dikenakan.
 • Jika notis pembatalan diterima 44 hari atau kurang sebelum tarikh berlepas,
Pembatalan diterimaCaj pembatalan bagi setiap seorang
22-44 hari bekerja sebelum tripPerlucutan deposit pelancongan
15-21 hari bekerja sebelum trip35% daripada harga pakej
8-14 hari bekerja sebelum trip50% daripada harga pakej
3-7 hari bekerja sebelum trip75% daripada harga pakej
2 hari bekerja sebelum trip100% daripada harga pakej
 • Jika tiket penerbangan telah dibeli, atau tempahan hotel dan lain-lain telah dibuat, kos nilai harga perlu ditanggung oleh peserta 100%.
 • Pertukaran tarikh, tambahan (fare & tax) dan sebagainya adalah tanggungan peserta. Jika pihak kami sendiri yang membuat pembatalan trip atas sebab-sebab tertentu (keselamatan / darurat setelah disahkan oleh kedutaan negara yang dilawati) atau syarikat penerbangan menangguh waktu perjalanan, kami akan berikan dua (2) pilihan (setelah berbincang dengan syarikat penerbangan) iaitu samada tarikh lawatan di tunda atau menukar tempat lawatan. Jika peserta tidak mahu mengikut pilihan yang kami berikan, bayaran tempahan tidak dapat dipulangkan kecuali bayaran yang tertakluk dalam terma dan syarat semasa ketika itu sahaja (jika ada).
 • Jika pihak syarikat/jabatan anda sendiri yang membatalkan/tidak meluluskan cuti selepas tempahan dibuat, pihak KSTTSB tidak akan bertanggungjawab. Anda mestilah merujuk pihak syarikat/jabatan anda yang  membuat keputusan tersebut.
 • Jika anda menerima sebarang sekatan imigresen, Visa, melibatkan perbelanjaan tambahan, bayaran balik dan bayaran ganti rugi seumpamanya apabila tiba di negara lawatan, anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap bayaran atau kerugian tersebut.

8. Jadual Perjalanan

 • Jadual perjalanan yang dilampirkan adalah umum atau standard jadual Jika terdapat sebarang perubahan dari segi masa dan sebagainya, pihak kami akan maklumkan kemudian.
 • Pihak kami berhak untuk menjadualkan semula atau tukar tempat lawatan atau langkau tempat lawatan bergantung kepada keadaan semasa, samada dari segi cuaca, kesesakan lalu lintas, perkara- perkara yang berlaku diluar jangkaan dan sebarang perayaan semasa lawatan. Kelewatan para peserta juga boleh mengakibatkan perubahan jadual perjalanan. Anda mesti menepati segala peraturan yang telah ditetap kan ditempat lawatan.

9. Persiapan Akhir

 • Setiap peserta yang akan mengikuti trip kami mesti memastikan tidak mempunyai sebarang senarai hitam (blacklist) berkaitan/sekatan dari segi percukaian, pinjaman dan seumpamanya, untuk memastikan semua peserta tidak mengalami masalah dengan imigresen yang boleh menyebabkan peserta ketinggalan penerbangan.
 • Sila pastikan tempoh sahlaku passport anda (validity/expired date) lebih dari enam (6) bulan dari tarikh perjalanan.
 • Bagi pemegang selain dari passport Malaysia, anda perlu rujuk di Jabatan Imigresen atau kedutaan dinegara masing-masing untuk memastikan visa diperlukan mahupun tidak.
 • Pihak kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang masalah semasa dilapangan terbang (airport) pada kemudian hari akibat dari pada perkara diatas.

10. Penginapan

 • Minima tempahan adalah dua (2) orang dewasa (1bilik). Jika ada yang membuat tempahan seorang (single) dan dalam tempoh 45 hari sebelum trip masih tiada partner/pasangan bilik, pihak kami berhak untuk mengenakan caj tambahan RM1500 seorang bagi bilik single (bergantung pada pakej diambil).
 • Sekiranya peserta enggan untuk membayar caj tambahan, pihak kami berhak untuk membatalkan tempahan peserta tersebut tanpa pemulangan bayaran.
 • Bilik hotel yang disediakan hanya bilik Twin dan Double bed Extra bed bagi peserta ketiga sekiranya peserta membuat tempahan bilik Triple.

11. Wabak (Act of God)

 • Setiap perjalanan pakej yang telah diatur KSTTSB akan tetap diteruskan jika tiada sekatan dari pada negara lawatan disebabkan wabak/penyakit atau sebagainya untuk melancong kenegara mereka namun pihak syarikat KSTTSB berhak meneruskan perjalanan dengan menukar jadual lawatan program serta mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan kebersihan yang sepatutnya demi menjamin keselamatan para peserta.
 • Segala kos atau pembayaran yang telah dibuat oleh syarikat KSTTSB kepada pihak penerbangan, hotel, pengangkutan, makanan dan syarikat pelancongan tempatan tidak akan dipulangkan kepada peserta jika peserta sendiri membuat pembatalan pakej atas sebab wabak/penyakit selagi negara berkenaan  tidak menyekat pintu masuk ke negara mereka dan tiada larangan dari kerajaan Malaysia (WISMA PUTRA).
 • Pihak syarik at akan mengikut segala arahan terma dan syarat pihak penerbangan, hotel, pengangkutan, makanan dan syarikat pelancongan tempatan dan akan memaklumkan kepada peserta.

12. Tuntutan

 • Urusan claim vat/tax untuk perbelanjaan sendiri dimana-mana pakej KSTTSB adalah urusan Segala urusan dan kerugian untuk perkara tersebut, pihak kami tidak akan bertanggungjawab.
 • Sebarang tuntutan kerosakan / kehilangan / kecurian barangan peribadi perlu disertakan dengan laporan dari pihak polis atau lapangan terbang (airport).
 • Pengambilan insuran amat digalakkan samada mengambil dengan wakil insuran kami atau dengan pihak agen insuran lain. Manakala jika berlaku tuntutan insuran sila berhubung terus dengan pihak agen insuran yang diambil.
 • KSTTSB hanya akan bertanggungjawab keatas produk atau servis yang telah dipersetujui sahaja. Tuntutan hanya boleh dibuat keatas servis yang ditawarkan sahaja.
 • Sebarang tuntutan pemulangan wang (refund) tertakluk kepada terma dan syarat agensi penerbangan (airlines) tanpa sebarang jaminan refund diperoleh atau bersyarat.
 • Tuntutan pemulangan bayaran tempahan tidak boleh dibuat keatas KSTTSB atau disaman atas segala kejadian diluar jangkaan seperti bencana alam dan penularan wabak penyakit (Act 0f GOD), darurat, peperangan dan seumpamanya.
 • Segala urusan tuntutan yang tidak termasuk didalam tawaran servis KSTTSB, hendaklah menunggu dan mengikut keputusan daripada pihak agensi, jabatan dan kerajaan negara terlibat.
 • Pelanggan tidak boleh menyaman atau membawa kes ke mahkamah jika berlaku perselisihan faham sebelum berbincang dengan sebaiknya dengan pihak KSTTSB.

13. Kesihatan dan Perlindungan Insurans

 • Anda MESTI mengambil insuran perjalanan yang mencukupi dan sesuai untuk melakukan lawatan yang dianjurkan oleh KSTTSB dan ini adalah syarat kontrak anda dengan KSTTSB.
 • Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengatur insurans mereka sendiri atau mengambil dengan wakil insuran kami dan kami berhak untuk meminta Salinan polisi insurans dan/atau resit.
 • Polisi insurans yang sesuai harus menyediakan perlindungan yang memadai untuk perbelanjaan perubatan yang timbul melalui penyakit atau kemalangan sebelum atau semasa percutian dan kehilangan wang bercuti melalui pembatalan dan pengurangan cuti untuk alasan yang boleh diinsuranskan.
 • Anda mesti berpuas hati bahawa insurans anda sepenuhnya meliputi semua keperluan peribadi anda termasuk keadaan perubatan yang sedia ada dan anda harus memastikan bahawa tiada klausa pengecualian yang mengehadkan perlindungan untuk jenis kegiatan yang dilakukan semasa lawatan.
 • Polisi insurans anda juga perlu meliputi kehilangan bagasi, kelewatan, perubahan yang tidak dijangka untuk urusan perjalanan, pembatalan, bencana alam, perkara-perkara luar jangkaan, kuasa tuhan (Act of God), pemindahan perubatan kecemasan, penyakit berjangkit.
 • Kami berhak untuk membatalkan tempahan, tanpa apa-apa liability untuk bayaran balik, mana- mana pelanggan yang tidak dapat memuaskan kami bahawa mereka telah membeli insurans perjalanan yang sesuai mengikut Klausa Lebih-lebih lagi, jika anda memilih untuk melakukan perjalanan tanpa perlindungan insurans yang mencukupi, kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian yang timbul, yang mana perlindungan insurans akan tersedia.
 • Pelanggan mestilah bersedia untuk perjalanan dan kesihatan yang baik untuk mengikuti lawatan.
 • Pelanggan haruslah melakukan pemeriksaan perubatan sebelum cuba mengikuti mana-mana pakej anjuran KSTTSB. Adalah penting bahawa pelanggan yang mempunyai masalah kesihatan atau keadaan perubatan yang sedia ada, perlu memaklumkan kepada pihak kami terlebih dahulu sebelum membuat tempahan.
 • Pelanggan juga disarankan merujuk doktor/pakar untuk vaksinasi atau keperluan perubatan lain sebelum perjalanan dan membawa laporan perubatan bersama sepanjang trip.
 • Peserta yang mempunyai masalah kesihatan seperti  jantung/asma/kronik/mengandung seumpamanya diminta untuk mendapatkan surat pengesahan dari doctor untuk mengesahkan bahawa peserta dibenarkan untuk mengikuti pakej KSTTSB atau menaiki kapal terbang dan membawa ubat-ubatan yang sesuai dan mencukupi.
 • Peserta OKU atau yang menggunakan kerusi roda/tongkat tidak digalakkan mengikuti mana-mana pakej KSTTSB melainkan mempunyai pengiring atau waris bersama sepanjang trip agar memudahkan urusan disana nanti.
 • Sekiranya berlaku perkara tidak diingini seperti kemalangan dan kematian, pihak Kembara Sufi Travel & Tours hanya berperanan membantu menguruskan perkara berkaitan mengikut prosedur kesihatan dan keselamatan standard sahaja tanpa menanggung sebarang kos yang terlibat.
 • Pihak KSTTSB mempunyai hak untuk membatalkan tempahan peserta tanpa sebarang pemulangan wang jika terdapat peserta tidak berpuas hati dengan insurans perjalanan yang pihak KSTTSB sediakan bergantung kepada klausa yang telah ditetapkan.
 • Jika anda melancong bersama KSTTSB tanpa mempunyai sebarang insurans perjalanan, pihak syarikat tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kesulitan atau kepayahan yang berlaku kelak.

Borang Setuju Terma


  Dengan klik “Saya Setuju”, saya bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan di atas.

  Dapatkan Promosi Pakej Terkini

   This will close in 0 seconds